Fundacja Wspierania Rozwoju - IMPULS
 
 

 
"Kółko Graniaste". Zajęcia rehabilitacyjno - edukacyjno - integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami.

„Kółko Graniaste”. Zajęcia rehabilitacyjno - edukacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami to program mający na celu umożliwienie  dzieciom niepełnosprawnym uczestnictwa w cyklu zajęć terapeutycznych wspierających ich rozwój psychoruchowy i emocjonalno – społeczny oraz przygotowujących je do podjęcia nauki w szkole.

W ramach programu dla każdego dziecka opracowany zostanie indywidualny program terapeutyczny obejmujący ćwiczenia indywidualne z zakresu rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej i edukacji. Oprócz ćwiczeń indywidualnych dzieci będą brały udział w zajęciach integracyjnych w małej grupce, sprzyjających ich rozwojowi emocjonalno – społecznemu, uczącymi samodzielności, współpracy i współdziałania.

Zajęcia prowadzić będą terapeuci – specjaliści fizjoterapii, terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz pedagogiki specjalnej, reedukacji i edukacji integracyjnej, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.

 

Program współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego ze środków PFRON, dzięki czemu udział dzieci w zajęciach jest nieodpłatny.

2013-04-10 | 12:03


 
 
Copyright © 2008 Studio Reklamy ADGRAPE. | Wszystkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności.