Fundacja Wspierania Rozwoju - IMPULS
 
 

 

O nas | Założyciele Fundacji

                                                                                 

Małgorzata Sugier

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - kierunek Rewalidacja Niepełnosprawnych Ruchowou gdzie uzyskała tytuł mgr pedagogiki specjalnej. Ukończyła też studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z zakresu Pedagogiki Korekcyjno - Kompensacyjnej.
Od 1996 roku pracuje z osobami niepełnosprawnymi na stanowisku pedagoga specjalnego.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci o zaburzonym rozwoju oraz z dysfunkcjami rozwojowymi. Pracuje różnymi metodami i technikami terapeutycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem metody Integracji Sensorycznej.
Prowadzi w Toruniu Gabinet Terapii Psychoruchowej "Karuzela" .

                                              

                

Sylwia Konieczna-Tajchman

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek: Reedukacja i opieka pedagogiczna. Jest też absolwentką Podyplomowego Studium Pedagogiki Specjalnej na UAM w Poznaniu z zakresu Edukacji Integracyjnej Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami.
Przez 13 lat pracowała na stanowisku nauczycielki w szkołach podstawowych w Poznaniu i w Toruniu.

Od roku 1996 pracuje jako pedagog-terapeta z osobami niepełnosprawnymi fizycznie, sensorycznie i intelektualnie oraz z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, emocjonalnym i z problemami w nauce szkolnej.
Prowadzi w Toruniu Gabinet Terapeutyczno - Edukacyjny "AS".

                                                                                                                                          

                                                                                                          

Tomasz Graczyk

Jest magistrem fizjoterapii. Ukończył studia  na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest także instruktorem rekreacji ruchowej - posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych z dziećmi w Klubie Karate Shotokan w Toruniu.
Od roku 2000 pracuje jako fizjoterapeuta z osobami niepełnosprawnymi ruchowo oraz z potrzebującymi pomocy w rozwoju psychoruchowym.
Prowadzi w Toruniu "Centrum Stymulacji Rozwoju".

 

 
 
Copyright © 2008 Studio Reklamy ADGRAPE. | Wszystkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności.